Sociale Economie in Beweging Juridische Aspecten

Sociale Economie in Beweging: Juridische Aspecten
CIRIEC – 4e Internationale Onderzoeksconferentie over Sociale Economie: Gepresenteerde Onderzoekspapers
Josse Van Steenberge (ed.)

2017, 234 p. – ISBN 978-90-4863-130-8 – ed. die Keure
www.diekeure.be


Social Economy on the Move: Legal Aspects
CIRIEC – 4th International Research Conference on Social Economy: Conference proceedings
Josse Van Steenberge (ed.)

2017, 234 p. – ISBN 978-90-4863-130-8 – ed. die Keure
www.diekeure.be