Biography

Vice-President and Full member of the CIRIEC Turkish National Committee (Nov. 2017)

Prof. Dr. Nail Öztaş Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi & Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma (GAZİSEM) Merkezi Müdürü

Nail Öztaş,Ph.D., Director of Gazi University Continous Education Center & Prof. of Public Administration School of Economics and Administrative Sciences Department of Public Administration

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ İstanbul Gelişim University